UNIUNEA MONDIALA A ROMANILOR LIBERI     |     home
ISTORIC   |   IN MEMORIAM ION RATIU   |   About us   |   Mission   |   LEGATURI UTILE   |   Contact Us   |   ORGANIZARE   |   FILIALE   |   ROMANUL LIBER

  

  REZOLUTIA
celui de al V-lea Congres al Uniunii Mondiale a Românilor Liberi
24-25 Iunie 2000
   Constatând starea gravã în care se aflã Natiunea pe planurile politic, economic si social , precum si profunda nemultumire fatã de clasa politicã ce conduce Tara de la Revolutia dein Decembrie si pânã azi ,
UMRL îsi manifestã cu fermitate vointa de a actiona în continuare pentru realizarea obiectivelor stabilite la primul sãu congres, la fel de actuale si azi ca si în Mai 1984;
   Constatând cã reforma moralã a rãmas doar la nivelul declaratiilor,
UMRL cere tuturor filialelor sale sã:
a) sã aplice cu rigoare punctul 8 al Proclamatiei de la Timisoara , în forma sub care apare în statutul sãu din 1984, , obligând membrii organelor sale de conducere de la toate nivelele sã dea declaratii scrise in acest sens.
b) sã lupte contra coruptiei, participând la identificarea faptelor si la dezvolterea responsabilitãtii civice fiecãrui român;
c)sã sprijine activ formatiile civice care apãrã drepturile cetãtenilor confruntati cu arbitrariul administrativ, lipsa de responsabilitate a autoritatiilor publice si nepãsarea Justitiei.
d) sã combatã folosirea interesului public ca motivare a constituirii de situatii  particulare sau - personale sau de grup
   Constatând cã formatiunile politice din CDR nu s-au arãtat capabile sã respecte promisiunile pe care le-au fãcut electoratului  si cã nu sunt in stare sã-si atragã sufragiile acestuia:
UMRL cere Formatiunilor Nepartide din CDR sã adopte de urgentã o pozitie comuna fata de aceastã realitate.
   Constatând cã actualii lideri politici nu s-au dovedit capabili sã restaureze suveranitatea statalã a României, nici sã stabileascã continuitatea institutiilor noastre democratice,
UMRL la cere tuturor românilor din Exil si din Diasporã, sã-si arate solidaritatea cu fratii lor din tarã , unindu-si eforturile pentru sprijinirea acelui candidat care va demonstra cã vrea sã îndrepte aceastã situaþie si cã luptã pentru statutul întemeiat pe demnitate si respect pe care natiunea noastrã este îndrituitã sã-l redobândeascã ;
   Constatând descumpãnirea opiniei publice si confuzia din Statele majore ale formatiunilor politice în fata pericolului (neo)comunist,
UMRL considerã cã o clarificare a pozitiilor , strângerea rândurilor si mobilizarea eforturilor sunt urgente si indispensabile; de aceea hotãrãste cã va participa în calitate de coorganizator la ITRUNIREA REZISTENTEI ANTICOMUNISTE DIN ROMANIA , care se va tine la Brasov în septembrie 2000, la împlinirea a zece ani de la prima întrunire si cheamã toate si cheamã toate formatiile democratice sã se asocieze acestei initiative.
Bucuresti 25 Iunie 2000