Romanul Liber Pagini Electronice     |     home
  RL- EP ALERT   |   Supliment octombrie-noiembrie
 RL- EP ALERT


Monseniorul Gheorghe Surdu
 si
UNIUNEA MONDIALÃ A ROMÂNILOR LIBERI

Vã poftesc, Duminecã 11 Martie a.c., orele 17, în salonul Misiunii Greco-catolice, Rue Ribeira N°38, 75016 Paris, Metro Jasmin, la

COMEMORAREA REZISTENTULUI ªI OMULUI POLITIC

ION RATIU

Figura cunoscutului patriot va fi evocatã de Domnul Ion Varlam.

ConferinTa va fi urmatã de prezentarea în avant-premierã a filmului de televiziune "Omul din spatele papillonului" (40').

Vor mai fi prezenTi, din partea UMRL, D-l Nicolae RaTiu, fiul celui dispãrut Ti actualul PreTedinte, Ti organizatorea comemorãrii, D-na Paula Predeleanu, PreTedinta filialei FranTa.


Cei care doresc, pot rãmâne în continuare, la o desbatere despre perspectivele României dupã revenirea la putere a comuniTtilor Ti dezastrul PNTCD: "Care sunt sansele forTelor democratice de a se reorganiza în vederea eliminãrii structurilor totalitare din viaTa publicã?"